EĞİTİMLER

Acil Durum Ve Kriz Yönetimi

Eğitim Amacı: Acil durumlara hazırlık süreçlerinde rol alacak çalışanların, acil bir durumda yönetsel ve operasyonel fonksiyonlar ve acil durumlara hazırlık konusunda bilgi ve beceri edineceklerdir.

Eğitimin İçeriği:

 • Acil Durum Planı
 • Acil Durum Planı kapsamında Acil Durum Kontrol Merkezi Eğitimi
 • Acil Durum Planı kapsamında Acil Durum Ekipleri Eğitimi
 • Acil Durum Planı
 • Acil Durum Nedir?
 • Acil Durum Örgütlenmesi
 • Acil Durum Kontrol Merkezi
 • Olay Ana Koordinatörü
 • Olay Yerel Koordinatörü
 • Acil Durum Ekipleri
 • Gündüz Acil Durum
 • Gece Acil Durum
 • Acil Durum Uygulamaları


Kimler Katılmalı:
Her seviyedeki çalışanlar katılabilir.