EĞİTİMLER

İş Güvenliği Kurul Eğitimi

Eğitimin Amacı: İş sağlığı ve güvenliği kurullarının etkin ve sistemli bir çalışma yürütmesinin alt yapısı oluşturarak iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği :

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşumu
 2. Görev ve Yetkileri
 3. Çalışma Usulleri
 4. İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda ulusal mevzuat
 5. Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri
 6. Acil Durumlar Önlemleri
 7. Meslek Hastalıkları
 8. İşyerine Özel Riskler
 9. İşveren veya işveren vekilinin Yükümlülükleri
 10. İşçilerin Yükümlülükleri
 11. İş Kazası istatikleri
 12. Yöneticilerin görev ve sorumlulukları
 13. Önleme ve koruma politikaları
 14. İş Kazalarında hukuki ve cezai sorumluluk

Kimler Katılmalı: Firma yetkilileri, insan kaynakları yöneticileri, iş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri, sendikacılar, mühendisler, teknisyenler, formenler, ustalar, İSG işçi temsilcileri vb.