EĞİTİMLER

Kişisel Koruyucu Ve Donanım Eğitimi

Eğitim Amacı : Tüm işyerlerinde kullanılması zorunlu olan Kişisel Koruyucu Donanım\' lar’ (KKD) hakkında her türlü bilgiyi vermek ve uygulama olanağı ile doğru malzemelerin özelliklerini aktararak, çalışan sağlığının korunmasına katkıda bulunmak amacını taşımaktadır. Yönetmelikte tanımlanan tüm KKD\' ’leri kapsamaktadır.

Eğitimin İçeriği :

  • Yasal Mevzuat ve Zorunluluklar
  • Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımını Zorunlu Kılan Tehlikeler ve Durumlar
  • Kişisel Koruyucu Donanımların Özellikleri ve Seçim Kriterleri
  • Kişisel Koruyucu Donanımların Doğru Kullanılması ve Bakımı - Uygulamalı
  • Kişisel Koruyucu Donanım Numunelerinin Detaylı İncelenmesi
  • Tehlike Kaynaklarının ve Tehlikeli Durumların Analizi
  • Risk Analiz
  • Seçim Kriterlerine Yönelik Senaryolu Grup Çalışması


Kimler Katılmalı :
Her seviyedeki çalışanlar katılabilir.