EĞİTİMLER

Risk Analizi Eğitimi

Eğitimin Amacı: 6331 sayılı yasa gereği  iş sağlığı ve güvenliği sistemi kapsamında \"\"Risk ve Risk Değerlendirmesi\" konusunda kuruluş çalışanlarının ve yöneticilerinin temel kavramlar ve uygulama yöntemleri konusunda bilgilendirilmesi.

Eğitim İçeriği:

  1. Risk ve Tehlikelerin Tanımı
  2. Risk ve Tehlike Yönetimi
  3. Risk Değerlendirme Teknikleri
  4. Risk Değerlendirme Adımları
  5. İşletmenizde Var Olan ve Olabilecek Risklerin Analizi
  6. Risk Değerlendirme Matrisi
  7. Risk Değerlendirme Ekibinin Oluşturulması
  8. Belirlenen Risklere Karşı Gerekli Tedbirlerin Ele Alınması
  9. Yapılan Uygulamalardan Sonra Risklerin Gözden Geçirilmesi
  10. Risklerin Yönetimi İçin Etkin Kontrol ve Denetim Mekanizmasının Oluşturulması

Kimler Katılmalı: Firma yetkilileri, birim yöneticileri, çalışan temsilcileri, destek elemanları.