KURUMSAL

Misyon - Vizyon

Vizyon Ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan yeni istihdam alanları oluşturan firmalarımızın kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak, ergonomik çalışma koşullarının sağlanarak üretimde artışlarının ve kazançlarının artırılmasını sağlamak, işgücü , zaman ve maddi kayıplarına engel olmak, tasarruflu ve çevreye duyarlı çalışmalarına yardımcı olmak, iş sağlığı ve güvenliği alanında onlara en iyi çözüm ortağı olmaktır. Hizmet verdiğimiz firmalarımız için emek veren ,alın teri döken değerli çalışan nüfusumuzu ise olası İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı eğitmek, korumak, periyodik muayenelerini ve sağlık taramalarını yaparak erken tanı ve tedavi imkanını sağlamak, kalıcı sakatlıklarını ve kayıplarını önlemek, sağlıklı, mutlu bireyler olarak yaşamalarını ve kazanmalarını sağlamak, sağlıklı çalışan, üreten bir toplumla ülkemizin gücüne güç katmaktır. Aynı zamanda eğitimlerimize katılımcıların iş ve özel hayatlarının normal akışını etkilemeden, kolayca ve pratik olarak ihtiyaçları olan eğitimlere ulaşabilmeleri için, uzman eğitmenlerimiz vasıtasıyla uygun maliyetler ile kalite, çevre ve iş sağlığı eğitimlerini ayaklarına kadar götürerek, zaman ve ekonomi tasarrufunu ön planda tutan profesyonel eğitimleri vermektir. 

Misyon Tekirdağ Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, Mesleki etik değerlere saygılı, içinde bulunduğu sektörün bütün sorumluluklarını bilen ve taşıyan faaliyette bulunduğu her bölgede iş sağlığı ve güvenliği alanında sektörün lideri olmayı hedefleyen, Çalışanlarımızın kariyer planlarını yapmak istedikleri, uzman personel kadrosunu sürekli geliştiren, çoğaltan ve eğiten nitelikli uzman kadroların çalışmak istediği kurumsal bir yapı olmaktır.